Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif.Foto: Lif

Sommeren er forbi, men udfordringen med forsyningssikkerhed er her endnu Er der et ord, vi har hørt og brugt en hel del hen over sommeren, så er det forsyningssikkerhed.

Der er ingen tvivl om, at der opleves mangel på lægemidler indimellem. Der er heller ikke tvivl om, at det i nogle tilfælde er et problem. 

Dette gælder sådan set i alle led af forsyningskæden, fra grossisten, til hospitalet, til lægen, til apotekeren, og i sidste ende den enkelte patient. 

Størst bliver problemet, når der er en patient, som ikke kan få en afgørende behandling. 

Det sker heldigvis ikke særligt tit. Ofte findes der andre produkter, som kan bruges i stedet. Men det kan ske, og det sker. Og det er blevet værre. 

Pandemi, krig og stigende efterspørgsel

Det er der flere grunde til:

Vi har haft en pandemi, hvor markeder lukkede ned, produktioner lukkede ned, og det var svært at transportere varer mellem verdensdele. Og så kom krigen i Ukraine, som har lukket yderligere transportveje.

En anden væsentlig årsag er, at verden er blevet rigere. Det er en god ting, for det har betydet, at sundhedsvæsenet er udbygget i mange lande. Men det betyder også, at efterspørgslen på medicin er steget.

Medicin er en kompleks størrelse at producere, og man kan ikke fra den ene dag til den anden skrue op for produktionskapaciteten. Det tager lang tid at opbygge kapacitet, bl.a. fordi man for alt i verden vil sikre sig, at kvaliteten er i top. 

Og så spiller prispresset på medicin også ind. Med faldende medicinpriser er det økonomiske incitament til at udbygge produktionen også faldet.

Løsningen er kompleks

Og hvad er så løsningen? Der gøres flere ting allerede. Det er en kompleks og mangefacetteret problemstilling. Den har et nationalt og et internationalt niveau, og der skal arbejdes på forskellige måder for at tackle de forskellige problemer. 

På nationalt niveau har man forskellige tanker, der kan afhjælpe problemet for den danske forbruger/patient. En af dem handler om at etablere et sikkerhedslager på nogle særligt kritiske lægemidler. 

Fra industriens side fylder leveringssikkerhed også meget. Noget af det mest afgørende er at sikre sig et overblik over, hvorfor mangelsituationer opstår, og så sætte ind med konkrete tiltag for at tackle de problemer. 

I tilfældet med lægemidler risikerer man på denne måde, at man i nogle lande vil mangle produkter, som ligger på lager i et andet land

Det kræver forudsigelighed, altså at man i god tid kan indrette sig på evt. ændringer i et forbrugsmønster eller andre elementer, som skaber en større efterspørgsel. 

Der skal arbejdes på flere områder for at skabe større leveringssikkerhed. En af måderne er at sikre sig en incitamentsstruktur, der tillægger leveringssikkerhed en høj værdi. Det kunne bl.a. være ved at belønne de virksomheder, der leverer rettidigt, og/eller at sanktionere de virksomheder, som ikke gør.

Tilsvarende bør man se på, om det altid skal være den laveste pris på et produkt, der er mest afgørende, eller om evnen til at kunne levere kan spille en større rolle. 

Markedsfejl skal rettes

I forhold til at tackle nogle af udfordringerne er man bl.a. godt i gang med at se, hvordan man bedst får rettet op på nogle af de markedsfejl, der giver incitamentsproblemer.

Og så kan større lagre også godt være en del af løsningen. Udfordringen ved at have lagre er imidlertid, at man har en del af sin kapital bundet op i lageret. På den måde risikerer man også, at priserne på produkterne stiger. 

Et andet problem så vi blandt borgere i den første del af COVID-19-pandemien, hvor der blev hamstret toiletpapir. Når det sker, vil der opstå en kunstig efterspørgsel, der alene bunder i en forventning om, at noget givent risikerer at mangle. 

I tilfældet med lægemidler risikerer man på denne måde, at man i nogle lande vil mangle produkter, som ligger på lager i et andet land. Det kan således godt give mening at opbygge lagre, men kun, hvis man samtidig sikrer sig, at man har et overblik over, hvor produkterne befinder sig, også på tværs af landene. 

Så forsyningssikkerheden er ikke sikret med et snuptag. Og det er heller ikke utænkeligt, at det også kan blive et tema i løbet af det kommende år.

Den gode nyhed er dog også, at vi i Danmark i det mindste ikke er lige så hårdt ramt, som mange andre steder i verden.

Skriv kommentar