Jakob Wested

Ændringer i EU’s lægemiddellovgivning vil belønne, ikke berøve Ændringer i den regulatoriske dataeksklusivitet berøver ikke virksomhederne for dataeksklusivitet, og dommedagspåstande om mindre innovation understøttes hverken studier eller historiske erfaringer. Ændringerne i EU’s lægemiddellovgivning vil derimod belønne den innovative lægemiddelindustri for at tage ansvar for patienters behov og samfundets udfordringer, skriver Jakob Wested, lektor i EU Lægemiddellovgivning på KU.

Skriv en kommentar
Jakob Wested

Reform af EU’s lægemiddelregulering: Hvor peger pilen hen? Flere dele af lægemiddelinnovationens økosystem skal dyrkes, den sociale kontrakt mellem lægemiddelindustri og samfund genforhandles og medlemsstaterne skal med lidt hjælp fra EU-Kommissionen stå skulder ved skulder for at forhandle priser og tilskud. Et overraskende enigt EU-Parlament sendte et revideret forslag til EU’s lægemiddellovgivning videre til næste fase. Hvad siger det om fremtiden for pharma i EU?

Skriv en kommentar
Trine Winterø

Mere fokus på internationalisering, tak! Når dansk life science mangler arbejdskraft, kan universiteterne være nøglen til at tiltrække og fastholde internationale talenter, der bevæger sig frit over grænserne og slår sig ned, hvor rammerne er bedst, fordommene færre og mulighederne størst. Læg hertil, at universiteterne også kan hive de gode ideer ind fra udlandet. Alt, det kræver, er et ændret mindset hos politikerne, fonde, virksomheder og selvfølgelig hos os selv.

Skriv en kommentar