Rigets innovationschef med fortid i konsulentbranchen: Hvis der er for megen varm luft, får du smækket nogle døre i hovedet Uden et tydeligt link til konkrete udfordringer og behov kan arbejdet med innovation i hospitalsverdenen let blive set som en varmluftsindustri. »Men hvis det, du kommer med, til gengæld er tydeligt rettet mod et klart, klinisk behov omkring patientbehandlingen, eller nogle af de andre udfordringer vi har, så bliver der lyttet« lyder det fra Rune Holdt, innovationschef på Rigshospitalet.

Hanne Rolighed går på pension: »Prioritering er også at turde sige nej til noget, der virker« Hanne Rolighed Christensen har gennem årtier haft en central rolle i forhold til de fleste aspekter af lægemiddelanvendelse i det danske sundhedsvæsen og har nærmest været synonym med specialet klinisk farmakologi. Nu giver hun stafetten videre og går på pension. Ikke på grund af mangel på energi eller ideer, men fordi der skal være bedre plads til musikken, kunsten, naturen og familien.