Lægemiddelstyrelsen ser med alvor på, at flere end hver tredje læge ikke indberetter samarbejde med industrien, siger styrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Flere end hver tredje læge indberetter ikke samarbejde med industrien Lægemiddelstyrelsen har udsendt evaluering af det regelsæt, der siden 1. november 2014 har betydet, at danske læger skal anmelde samarbejder med virksomheder i medicinalindustrien til Lægemiddelstyrelsen. Mere end hver tredje overholder ikke reglerne, viser evalueringen.

Når en klinisk aktiv læge samarbejder med en virksomhed i medicinalindustrien, har lægen pligt til at indberette samarbejdet til Lægemiddelstyrelsen – og hvis lægen samtidig modtager honorar i forbindelse med samarbejdet, skal det først godkendes af styrelsen. Det er konsekvensen af den såkaldte tilknytningsreform, som Folketinget vedtog i 2014. Tidligere lå indberetningsopgaven alene hos virksomhederne, men med reformen røg ansvaret altså over på lægerne. Det var et tiltag, der mødte kraftig modstand fra flere lægefaglige aktører, der bl.a. advarede mod...