EMA-procedurer bliver gransket af ombudsmand
EU-ombudsmand Emily O'Reilly uderstreger, at hun ikke ønsker at så tvivl om, hvorvidt EMA bør have kontakt med lægemiddeludviklere før disse sender deres ansøgninger. Ombudsmandssagens interesse går alene på måden, hvorpå denne kontakt foregår.

EMA-procedurer bliver gransket af ombudsmand EU’s ombudsmand indskærper, at den europæiske lægemiddelmyndighed skal have styr på sine procedurer omkring rådgivning af medicinalvirksomheder før, der indsendes officiel ansøgning om godkendelse af lægemidler.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, skal sørge for at have gode og korrekte procedurer omkring transparens og håndteringen af medicinalvirksomheder og andre, der gerne vil have EMA til at godkende deres produkter. Det indskærper den europæiske ombudsmand, der har taget initiativ til en såkaldt strategisk forespørgsel omkring EMAs ageren. »Jeg har, på mit eget initiativ, besluttet […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement