Første danske biologiske lægemiddel til psoriasis godkendt af Medicinrådet
»Vi er naturligvis glade for, at Kyntheum anbefales af Medicinrådet. Kyntheum har været en milepæl for Leo Pharma, da det er en del af vores satsning på en bredere palet af lægemidler til vores kerneområde dermatologien,« siger Jesper Nørregaard, general manager for Leo Pharma Nordics.

Første danske biologiske lægemiddel til psoriasis godkendt af Medicinrådet Leo Pharmas Kyntheum til patienter med moderat til svær psoriasis anbefales som mulig standardbehandling. Anbefalingen vil også få betydning for den internationale markedsføring af midlet, mener direktør i Leo Pharma.

Leo Pharma har som den første danske medicinalvirksomhed fået markedsføringstilladelse til et biologisk lægemiddel til moderat til svær psoriasis i Danmark. Det sker efter, at Medicinrådet har anbefalet lægemidlet Kyntheum (brodalumab) som mulig standardbehandling til moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling.

Medicinrådets anbefaling er baseret på ‘et fordelagtigt forhold mellem omkostninger og klinisk merværdi’ sammenlignet med Stelara (ustekinumab). Forud for anbefaling har regionernes medicinindkøbsselskab Amgros analyseret omkostningerne forbundet ved at behandle med Kyntheum. Amgros’ konklusion er, at omkostningerne ved at behandle med Kyntheum er lavere end for behandling med Stelara. Kyntheum er med andre ord et billigere behandlingsalternativ end Stelara, mener Amgros.

Årsagen til, at Kyntheum er et billigere behandlingsalternativ skal findes i, at Amgros har indgået en aftalepris med Leo Pharma, som giver regionerne rabat i forhold til listeprisen. Den indhentede aftalepris påvirker ifølge Amgros »omkostnings- og budgetkonsekvensanalyserne i høj grad: Baseret på denne aftalepris vil behandlingsomkostninger ved at ibrugtage brodalumab (Kyntheum) være lavere end behandling med ustekinumab (Stelara) over en 1-årig periode,« skriver Amgros i et bilag til anbefalingen.

God dialog

Leo Pharma er tilfreds med processen, som har ført til Medinrådets anbefaling, siger Jesper Nørregaard, der er general manager for Leo Pharma Nordics, som omfatter Leo Pharma i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

»Vi er naturligvis glade for, at Kyntheum anbefales af Medicinrådet. Kyntheum har været en milepæl for Leo Pharma, da det er en del af vores satsning på en bredere palet af lægemidler til vores kerneområde dermatologien. Overordnet set har vi haft en meget fornuftig og transparent dialog med Medicinrådet og Amgros, som har ført til en fin anbefaling af Kyntheum. Nu afventer vi, at der sker en national implementering af Kyntheum, så behandlingen kan blive et  alment tilgængeligt tilbud til patienter med moderat til svær psoriasis på danske sygehuse,« siger Jesper Nørregaard.

Stor værdi for international markedsføring

Kyntheum har som enkeltstofbehandling indikationen behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, som er kandidater til systemisk behandling. Ca. 200 nye patienter per år kandiderer til behandling af den ansøgte indikation i Danmark, fordelt på ca. 100 nye patienter, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling, samt yderligere ca. 100 patienter per år, der ikke har effekt af et 2. generations immunmodulerende lægemiddel, og derfor skal skifte til et andet lægemiddel.

»Det er bestemt ikke den gennemsnitlige psoriasispatient, der er kandidat til behandling med Kyntheum, men de hårdest ramte. Selv om 200 patienter ikke er mange, er det til gengæld patienter, der har enormt stor effekt af behandlingen,« siger Jesper Nørregaard, der tillægger det stor værdi på verdensmarkedet, at Kyntheum nu har fået en national anbefaling.

»Globalt lægges der overordnet mærke til, at de nationale myndigheder har en positiv indstilling til et lægemiddel. Derfor vil en blåstempling på hjemmemarkedet også have betydning for den internationale markedsføring af Kyntheum,« siger Jesper Nørregaard.

Medicinrådet har samtidig anbefalet et andet lægemiddel, som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling. Det drejer sig om Tremfya (guselkumab) fra Janssen.

Skriv kommentar