Medicinrådet er uenig med fagudvalg i vurdering af Opdivo Medicinrådet har hidtil bedt fagudvalgene om at skelne skarpt mellem en vurdering af klinisk merværdi og kvaliteten af evidensen for en behandling. Men den skelnen sender et fagudvalgs vurdering af Opdivo til behandling af en specifik kræftsygdom nu til tælling.

Medicinrådets drejebog for sine fagudvalgs arbejde har hidtil dikteret, at klinisk merværdi og evidensens kvalitet skal vurderes hver for sig. Men den arbejdsgang er blevet udfordret, efter at Medicinrådet ikke har godtaget fagudvalgets vurdering af Opdivo-behandling af patienter med lokalavanceret inoperabelt eller metastaserende urotelialt karcinom og sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi. Fagudvalget vurderede, at behandlingen havde en ‘vigtig klinisk merværdi’, og at kvaliteten af evidensen var ‘meget lav’. Den vurdering godtog Medicinrådet dog ikke – det mente, at den ringe evidens...