Informationsmøde om Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – RADS

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

RADS har som hovedopgave at sikre, at patienter uanset bopæl tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin. Dette sker gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger. Danske Regioners bestyrelse har i oktober 2009 nedsat Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) med deltagelse af regionerne, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Institut for Rationel […]