Informationsmøde om Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – RADS

RADS har som hovedopgave at sikre, at patienter uanset bopæl tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin. Dette sker gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger. Danske Regioners bestyrelse har i oktober 2009 nedsat Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) med deltagelse af regionerne, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Institut for Rationel […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement