Frustration over håndteringen af denne sag i Medicinrådet Et langt sagsbehandlingsforløb i Medicinrådet betyder, at Danmark er et af de sidste lande i Vesteuropa til at tage ny behandling mod lungekræft i brug. »Frustrerende«, mener virksomhed. Vi følger reglerne, siger medicinrådsformand.

Danmark er sammen med Portugal sidste land i Vesteuropa til at anbefale behandlingen af kræftmidlet pembrolizumab i kombination med kemoterapi til en gruppe på godt 300 lungekræftpatienter. Det skyldes, at behandlingen af den konkrete sag har haft et langt forløb hos Medicinrådet – et forløb der frustrerer producenten bag lægemidlet: »Jeg har stor respekt for den vigtige samfundsopgave, Medicinrådet udfører, og de dygtige medarbejdere, der knokler hårdt hver dag, men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at data, der viser 48...