Jes Søgaard

Danske Regioners medicinråd bliver som tyske IQWIG

Danske Regioner arbejder på en prioriteringsmodel, der er inspireret af den tyske, hvor et medicinråd, der er en udbygning af et forenet KRIS og RADS, kategoriserer et lægemiddel i en af seks kategorier. Hver kategori definerer størrelsen på dets merværdi, hvor der med merværdi menes den ekstra værdi et lægemiddel kan tilbydes sammenlignet med nuværende standardbehandling. Modellen er stærkt inspireret af den tyske prioriteringsmodel, hvor organet IQWIG står for at lave disse vurderinger ud fra de selvsamme kategorier. Den model...