Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Pharmadanmark glæder sig over transparens i Medicinrådet

Rikke Løvig Simonsen, formand Pharmadanmark, der repræsenterer akademikere på Lægemiddelområdet, glæder sig over Danske Regioners revidering af Medicinrådet: »Da regionerne i februar fremsatte modellen, havde vi bl.a. betænkeligheder ved, om den var transparent nok. Derfor er det positivt, at modellen nu imødegår den kritik. Udgangspunktet for prioriteringen synes nu klart at være, at der skal være gennemsigtighed – dog fornuftigt nok at selve prisforhandlingerne ikke offentliggøres, og at de faglige udvalg får arbejdsro i processen,« siger Rikke Løvig Simonsen i...