Jacob Holst Andersen
Jacob Holst Andersen, kommunikationschef for Abbvie, ærgrer sig over, at langt den største gruppe af CLL-patienter efter Medicinrådets seneste anbefaling ikke får adgang til venetoclax.Foto: Abbvie

Venetoclax afvist til den største patientgruppe: Abbvie vil ansøge igen Abbvie ærgrer sig over, at Medicinrådet ikke anbefaler lægemiddelproducentens middel mod kronisk lymfatisk leukæmi trods god behandlingseffekt. Abbvie håber stadig på, at lægemidlet kan blive godkendt til førstelinjebehandling.

Der må have lydt et dybt suk på Abbvies danske kontorer i Emdrup, da afgørelsen fra Medicinrådets seneste møde blev kendt.

Onsdag 18. november afgjorde Medicinrådet således, at den amerikanske lægemiddelproducents middel mod kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), venetoclax, i kombination med obinutuzumab ikke kan anbefales til førstelinjebehandling af CLL-patienter, der ikke har den såkaldte del17p/TP53-mutation.

Dermed går Abbvie glip af den største patientgruppe, nemlig CLL-patienter uden del17p/TP53-mutation, som udgør omkring 90 procent af den samlede gruppe af CLL-patienter.

Medicinrådet anbefaler altså ikke venetoclax til denne patientgruppe, på trods af at rådet i sin lægefaglige vurdering af kombinationsbehandlingen af venetoclax og obinutuzumab finder, at behandlingen giver en øget sygdomsfri overlevelse, samt at typen og mængden af bivirkninger bliver mindre.

Det er glædeligt, at vi blev anbefalet til patientgruppen med del17p/TP53-mutation, men samtidig må vi sige, at vi ærgrer os over, at anbefaling ikke gælder for den øvrige del

Jacob Holst Andersen, kommunikationschef Abbvie

Ærgrer sig over afvisning

En del af forklaringen på afvisningen er prisen på venetoclax, som ifølge Medicinrådet er for høj i forhold til den dokumenterede effekt.

Medicinrådet uddyber i sin anbefaling, at det opgjort i listepriser vil være 135.000-257.000 kroner dyrere at behandle CLL-patienter uden del17p/TP53-mutationen med venetoclax i kombination med obinutuzumab sammenlignet med de tre eksisterende kemoterapibehandlinger.

En anden del af forklaringen er ifølge Medicinrådet, at kvaliteten af data, der sammenligner venetoclax i kombination med obinutuzumab med eksisterende behandlinger, er meget lav.

Over for Dagens Pharma ærgrer Abbvies danske kommunikationschef, Jacob Holst Andersen, sig over, at en stor gruppe patienter dermed ikke får adgang til lægemidlet i denne omgang.

»Det er glædeligt, at vi blev anbefalet til patientgruppen med del17p/TP53-mutation, men samtidig må vi sige, at vi ærgrer os over, at anbefaling ikke gælder for den øvrige del.«

»Vi må konstatere, at Medicinrådet efterspørger flere studier, på trods af at EMA har godkendt venetoclax på det datagrundlag, som foreligger, og som også ligger til grund for, at lande som Sverige, Finland, Tyskland og England har godkendt venetoclax til førstelinjebehandling,« siger Jacob Holst Andersen.

Det er vel også ærgerligt, fordi I mister et potentielt indtjeningsgrundlag?

»Det er klart,« siger han.

Har Medicinrådet ramt plet i den her anbefaling?

»Vi forholder os til, hvad Medicinrådet skriver i anbefalingen. Vi kan se, at Medicinrådet anerkender den værdi, som venetoclax har for patienterne, men de har ikke fundet, at der var tilstrækkeligt datagrundlag for en anbefaling,« siger han.

70 procent ned i omsætning

Jacob Holst Andersen føler sig ‘overbevist’ om, at Abbvie vil ansøge endnu en gang om at rykke venetoclax op i førstelinjebehandling, når der foreligger resultater fra et eller flere af de igangværende studier, der undersøger lægemidlets effekt.

Abbvie gik 70 procent ned i omsætning i 2019 for den danske del af forretningen, efter at patentbeskyttelsen på gigtmidlet Humira udløb i Danmark i oktober sidste år.

Omsætningen faldt fra 453 millioner kroner i 2018 til 137 millioner kroner i 2019. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen tegnede venetoclax sig sidste år for 40 millioner kroner af virksomhedens omsætning i Danmark.

Også resultatet før skat faldt markant fra 2018 til 2019, fra 33,2 millioner kroner i 2018 til 6,7 millioner kroner i 2019.

Jacob Holst Andersen afviser at svare på, hvorvidt man havde gjort sig forhåbninger om at indhente noget af det tabte, hvis venetoclax blev rykket op i førstelinjebehandling.

»De to ting har ikke noget med hinanden at gøre,« siger han.

Lægemiddelproducenterne løfter ikke deres samfundsansvar om at sikre en fornuftig prissætning af lægemidler, og det er specielt problematisk, fordi vi som læger og offentlig betalt sundhedsvæsen samarbejder med de her firmaer om at udvikle kliniske forsøg og teste lægemidler

Carsten Niemann, overlæge og forskningsleder ved Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet

Overlæge: Tager patienter som gidsler

Over for Dagens Pharma har Carsten Niemann, overlæge og forskningsleder ved Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet, tidligere rettet kritik mod Abbvie, som ifølge ham kræver en alt for høj pris for deres ellers meget efterspurgte behandling.

Overlægen mener, at det kan sammenlignes med, hvis elbilproducenten Tesla kun vil sælge elbiler til det høje prisniveau for de første Tesla-elbiler, men så samtidig insisterer på, at alle benzin- og dieseldrevne biler nu skal udskiftes til elbiler.

Derfor frygtede Carsten Niemann forud for sidste uges rådsmøde, at Medicinrådet på grund af til prisen ikke ville anbefale venetoclax, selvom præparatet er til gavn for patienterne.

Nu er hans bekymringer blevet til virkelighed.

»Det er et udtryk for, at medicinalfirmaerne tager patienterne som gidsler,« siger Carsten Niemann og fortsætter:

»Lægemiddelproucenterne løfter ikke deres samfundsansvar om at sikre en fornuftig prissætning af lægemidler, og det er specielt problematisk, fordi vi som læger og offentligt betalt sundhedsvæsen samarbejder med de her firmaer om at udvikle kliniske forsøg og teste lægemidler. Det gør vi sammen med patienterne i et tæt samarbejde med lægemiddelindustrien, og så sidder lægemiddelfirmaernes kommercielle afdelinger og prissætter helt ude at trit med, hvad lægemidlet kan bære, og de er dermed til at forhindre, at vi kan give den bedste behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt,« siger han.

Industrien løber fra sit samfundsansvar

Det er jo et frit marked. Er firmaerne ikke i deres gode ret til at kræve den pris de vil?

»Det er netop ikke et frit marked.«

Vi synes, at denne pris afspejler den værdi, behandlingen har for patienterne. Det synes jeg ikke er hyklerisk

Jacob Holst Andersen, kommunikationschef Abbvie

»Hvis du spørger kræftpatienterne, hvad de er villige til at betale for deres behandling, ligger det niveau langt under de priser, som lægemiddelfirmaerne tager for deres medicin. Og et frit marked er kendetegnet ved udbud og efterspørgsel, men den mekanik findes kun som en måde at prissætte på, hvis den instans, der skal bruge en vare, også er den, der betaler,« siger Carsten Niemann.

»Udbud og efterspørgsel er sat ud af kraft, fordi vi har et offentligt sundhedsvæsen, der skal forhandle med lægemiddelproducenter, der i al for høj grad fokuserer på profit. Lægemiddelfirmaerne har et meget stort samfundsansvar, fordi de lukrerer på en meget veluddannet arbejdsstyrke i Danmark og et meget tæt samarbejde med forskningsinstitutioner, der finansieres af fonde og offentlige midler,« siger Carsten Niemann.

Abbvie: Pris afspejler værdi

Jacob Holst Andersen fra Abbvie understreger, at prisen på venetoclax er den rigtige.

»Det står Carsten Niemann frit for at synes, at vi tager patienterne som gidsler, men vi synes, at vi tager den pris, som vi synes afspejler den værdi, som behandlingen har på patienter i forhold til effekt og bivirkningsprofil. Det er en værdi, som bliver anerkendt af Medicinrådet, selvom de ikke mener, at datagrundlaget er tilstrækkeligt til at anbefale venetoclax til hele patientgruppen i første linje,« siger han.

Du siger, at I vil det bedste for patienterne. Hvorfor så ikke sænke prisen, så Medicinrådet kan være med?

»Fordi vi synes, at prisen er den rigtige. Det synes Medicinrådet ikke, og det er det, vi kan forholde os til,« siger Jacob Holst Andersen.

Er det ikke hyklerisk, når I siger, at I vil patienterne det bedste og samtidig ikke er villig til at gå ned i pris?

»Vi synes, at denne pris afspejler den værdi, behandlingen har for patienterne. Det synes jeg ikke er hyklerisk,« siger han.

Kommentarer

Skriv kommentar