Region Hovedstaden har positive erfaringer med Avastin til udvalgte hjernetumor­patienter Midtjylland har sagt stop til at behandle tilbagefald af hjernetumorer med Avastin. Erfaringer fra Hovedstaden viser dog, at nøje udvalgte hjernetumorpatienter med tilbagefald har ‘overbevisende effekt’ af behandlingen.

En nøje udvalgt gruppe af hjernetumorpatienter med tilbagefald har god effekt af behandling med Avastin. Det viser erfaringer fra Region Hovedstaden, fortæller overlæge Hans Skovgaard Poulsen, der er chef for strålebiologisk laboratorium og neuro-onkologisk afsnit ved Rigshospitalet, hvor ca. halvdelen af alle danske patienter med hjernetumorer behandles.

»Mange patienter med tilbagefald af sygdommen er i en rigtig god almen tilstand, og mange patienter ønsker behandling. Men hvis alle patienter med recidiv ukritisk behandles med Avastin, er det vores vurdering, at vi gør mere skade end gavn,« siger Hans Skovgaard Poulsen.

»Når vi via vores data kan dokumentere, at en undergruppe af hjernetumorpatienter med tilbagefald ser ud til at have en overbevisende effekt af behandlingen, burde der også være national konsensus om at tilbyde den,« siger overlæge Hans Skovgaard Poulsen, der er chef for strålebiologisk laboratorium og neuro-onkologisk afsnit ved Rigshospitalet.

Når patienter skal udvælges til Avastinbehandling sker det derfor ud fra afdelingens interne database, hvor flere end 700 hjernetumorpatienter er registreret, og hver patient er vurderet ud fra ca. 60 parametre.

»Databasen betyder, at vi kan udvælge de patienter, der har størst sandsynlighed for at få gavn af behandlingen. Det er især de patienter, der ikke har haft brug for steroidbehandling, kun har en tumor ét sted i hjernen, og ikke har neurokognitiv forværring. Når denne undergruppe på ca. 30 pct. af patienterne behandles med Avastin og kemoterapimidlet irinotecan, har de et eklatant respons på denne kombination, lever signifikant længere, og har en bedre livskvalitet. Vi har desuden via vores database kunnet vise, at hvis patienterne ikke responderer efter to behandlingsserier inden for otte uger, er der så lille sandsynlighed for respons, at vi stopper behandlingen,« siger Hans Skovgaard Poulsen.

Som et yderligere redskab til at udvælge de rette patienter til Avastinbehandling, har strålebiologisk laboratorium og neuro-onkologisk afsnit identificeret og valideret angiotensinogen som en biomarkør til at forudsige behandlingseffekten af Avastin kombineret med kemoterapi, fortæller Hans Skovgaard Poulsen.

National konsensus

Der findes aktuelt ingen dokumenterede standardbehandlinger til patienter med tilbagefald af hjernetumorer. Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har godkendt Avastin til behandling af hjernetumorer, mens europæiske EMA ikke har godkendt Avastin til denne indikation. Derfor er det også Hans Skovgaard Poulsens holdning, at disse patienter primært skal behandles i en videnskabelig protokol, eller efter retningslinjer som er klinisk anvendelige, evidensbaserede og meningsfyldte.

Region Midtjylland besluttede i slutningen af 2018, at Aarhus Universitetshospital ikke længere skulle tilbyde hjernetumorpatienter med tilbagefald behandling med Avastin. Region Hovedstaden meddelte Region Midtjylland, at Rigshospitalet vil fortsætte med at bruge Avastin til en udvalgt gruppe af disse patienter.

»Når vi via vores data kan dokumentere, at en undergruppe af hjernetumorpatienter med tilbagefald ser ud til at have en overbevisende effekt af behandlingen, burde der også være national konsensus om at tilbyde den. Lige som lande som Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig tilbyder behandlingen,« siger Hans Skovgaard Poulsen.

Han har som medlem af bestyrelsen for Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe været med til at afvise en anmodning fra Region Midtjylland om at ændre den eksisterende, nationale retningslinje for brugen af Avastin til patienter med hjernetumorer.

Hovedsatden drøfter effekt af Avastin

Sammen med klinikchef Ulrik Lassen, onkologisk klinik på Rigshospitalet, har Hans Skovgaard Poulsen på opfordring fra Region Hovedstadens ‘Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne’ sendt denne en beskrivelse af effekten af Avastin til hjernetumorpatienter med tilbagefald. Beskrivelsen vil danne grundlag for drøftelser om, hvordan Region Hovedstaden fremover skal bruge Avastin til disse patienter, fortæller Hanne Rolighed Christensen, ledende overlæge på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og formand for den førnævnte task force i Region Hovedstaden, samt formand for regionernes Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin.

»Der vil snarest blive afholdt et møde med Ulrik Lassen og Hans Skovgaard Poulsen i task force, hvor skrivelsen vil danne udgangspunkt for drøftelser om, hvordan vi i regionen fremover skal anvende Avastin til denne patientgruppe. Her vil vi tage stilling til, om behandlingen af disse patienter med Avastin skal fortsætte ud fra de kriterier, onkologerne har opstillet, eller om vi skal vurdere alle disse patienter på individniveau,« siger Hanne Rolighed Christensen.

Ud over Hanne Rolighed Christensen består Hovedstadens task force af sygehusapoteker Lars Nielsen, samt de lægefaglige vicedirektører Per Christiansen, Rigshospitalet, og Steen Werner Hansen, Herlev-Gentofte.

Skriv kommentar