Ny kræftvejledning skal åbne for konkurrence på marked i voldsom vækst Medicinrådet vil udarbejde ny behandlingsvejledning for knoglemarvskræft, der både inkluderer et nyt lægemiddel og tager højde for udvidede indikationer.

Meget vand er løbet under broen siden det nu nedlagte Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin senest opdaterede behandlingsvejledningen til myelomatose tilbage i 2016 – f.eks. er lægemidlet Ninlaro (ixazomib) blevet godkendt i EMA, mens flere allerede godkendte lægemidler som Darzalex (daratumumab) og Kyprolis (carfilzomib) har fået udvidet deres indikationer. Medicinrådet har derfor besluttet at lave en ny vejledning, der skal medtage de nye lægemidler og indikationer og sikre en ensartet brug af alle godkendte lægemidler.

At Medicinrådet vælger at opdatere behandlingsvejledningen for myelomatose er ifølge Medicinrådets indstilling ikke kun et udtryk for, at flere lægemidler skal komme i spil, men hænger også sammen med, at forbruget af medicin til behandling af myelomatose er i kraftig vækst: Mens det samlede forbrug af lægemidler til behandling af knoglemarvskræft ifølge indstillingen var omkring 310 mio. kroner i 2016 målt i sygehusapotekernes indkøbspris (SAIP), løb forbruget i første kvartal 2017 op i ca. 185 mio. kroner. Stigningen skyldes fortsat øget ibrugtagning af de nye lægemidler, som kom på markedet i løbet af 2016. En sidestilling af to eller flere lægemidler i den kommende behandlingsvejledning åbner op for en reduktion af medicinudgifterne.

Arbejdet med den kommende behandlingsvejledning begynder i slutningen af september med en forventning om, at der foreligger et udkast til en protokol på Medicinrådets møde 9. november. Den endelige behandlingsvejledning skal være klar 6-8 måneder senere.

Skriv kommentar