Første ‘topkarakter’ fra Medicinrådet Lungekræftmidlet Alecensa giver ‘stor klinisk merværdi’ i forhold til behandling med Xalkori, skriver Medicinrådet i et udkast til en vurderingsrapport

Medicinrådet har for første gang i sit snart 16 måneder lange virke uddelt karakteren ‘stor klinisk merværdi’ til et lægemiddel. Det skete på rådsmødet tirsdag i denne uge, da Medicinrådet behandlede fagudvalgets vurdering om at tilbyde Alecensa (alectinib) til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft. Indikationen for Alecensa er monoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement