Medicinrådets vægelsind får ikke konsekvenser for patienter i behandling med Tecentriq
Patienter er allerede begyndt på behandling med kræftmidlet Tecentriq, fordi Medicinrådet i første omgang anbefalede midlet til en række patientgrupper med ikke-småcellet lungekræft. Medicinrådet har ændret beslutningen, men det kommer ikke til at påvirke patienter, der er begyndt i behandlingen, siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen.

Medicinrådets vægelsind får ikke konsekvenser for patienter i behandling med Tecentriq Patienter er begyndt i behandling med Tecentriq, fordi Medicinrådet anbefalede midlet til visse patienter med ikke-småcellet lungekræft. Rådet har siden omstødt anbefalingen, men patienterne kommer til at færdiggøre behandlingen, siger formand for Medicinrådet.

Da Medicinrådet i august tog stilling til Tecentriq som standardbehandling mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), blev midlet anbefalet til en række patientgrupper. Anbefalingen blev efterfølgende ændret til kun at omfatte visse NSCLC-patienter, men på flere onkologiske afdelinger var behandlingen allerede taget i brug. Det får dog ingen betydning for de igangsatte patienter, oplyser Medicinrådets formand Steen […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement