Medicinrådet skal igen drøfte kræftmiddel På Medicinrådets kommende møde er Tecentriq igen til debat. Rådet skal revurdere sin anbefaling og drøfte sagens fulde forløb fra foreløbig ansøgning til anbefaling.

Kræftmidlet Tecentriq (atezolizumap) har hele to punkter på dagsordenen for Medicinrådets møde på onsdag (pdf). Først skal rådet drøfte hændelsesforløbet fra den første ansøgning om anbefaling af midlet til nu, og derefter kommer punktet om revurdering af anbefalingen af Tecentriq til behandling af visse patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det er ikke første gang at kræftmidlet er på Medicinrådets dagsorden. Medicinrådet besluttede på sit møde 15. august at anbefale tecentriq som mulig standardbehandling til visse patienter med ikke-småcellet lungekræft. På efterfølgende rådsmøde 13....