Medicinrådet kommer med tre nye anbefalinger og én ny behandlingsvejledning På Medicinrådets 51. rådsmøde onsdag kom rådet frem til tre nye anbefalinger vedrørende behandling af kræft og godkendte en ny behandlingsvejledning ved behandling af inflammatorisk tarmsygdom.

Medicinrådet afholdt onsdag 27. januar rådets 51. rådsmøde. På mødet blev der opnået enighed om tre nye anbefalinger vedrørende medicin mod prostatakræft, lungekræft og kolorektalkræft. Derudover godkendte Medicinrådet en ny behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa. Anbefaling af lægemiddel til behandling af prostatakræft Medicinrådets første anbefaling vedrører apalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft. Her kommer Medicinrådet med en anbefaling af behandlingen med apalutamid, da data viser, at patienterne lever længere, mens bivirkningsprofilen...