Skønsmæssigt drejer det sig om ca. 10.000 personer over 18 år, hvoraf ca. en tredjedel vurderes til at være kandidater til biologisk behandling. Aktuelt er ca. 1.400 patienter med svær astma behandlet på ni afdelinger i landet, og ca. 1.000 patienter er i aktiv behandling, vurderer Susanne Hansen (t.h.) og Celeste Porsbjerg (t.v.).Foto: Niels-Bjørn Albinus

De fleste patienter med svær astma får god effekt af biologisk behandling Danske resultater af biologisk behandling af svær astma er bedre end i kliniske studier, som ligger til grund for godkendelsen.

Hovedparten af en gruppe patienter med svær astma, der ikke tidligere var blevet behandlet med biologisk medicin, havde god effekt af behandlingen, viser resultaterne fra et registerstudie, som klinisk epidemiolog Susanne Hansen fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital har præsenteret på den nordiske lungekongres NLC 2022. Jo tidligere i sygdomsforløbet den biologiske behandling sættes i gang, desto bedre er effekten Susanne Hansen, klinisk epidemiolog, Bispebjerg Hospital »Jo tidligere i sygdomsforløbet den biologiske behandling sættes i gang, desto bedre er effekten....