Direktør i Danske Patienter Morten Freil mener, at når patientrepræsentanter eller andre medlemmer af fagudvalgene har en anden vurdering end flertallet, bør det også fremgå af den vurdering, som forelægges Medicinrådet.

Danske Patienter: Vurderinger fra Medicinrådets fagudvalg skal kunne rumme mindretals­udtalelser Vurderinger fra patientrepræsentanter og andre medlemmer af Medicinrådets fagudvalg bør fremgå klart for Medicinrådet, mener direktør for Danske Patienter Morten Freil.

Uenigheder om afvejning af effektmål ved vurderingen af nye lægemidler bør fremgå tydeligt, når Medicinrådets fagudvalg forelægger vurderinger for Medicinrådet. Det mener direktør i Danske Patienter Morten Freil. I forbindelse med, at Medicinrådet på sit seneste møde vurderede et udkast til vurdering af klinisk merværdi gjorde Morten Freil sig til talsmand for, at vurderinger fra patientrepræsentanter eller andre medlemmer af fagudvalgene, som afviger fra de øvrige fagudvalgsmedlemmer, skal fremgå klart, når vurderingerne forelægges for Medicinrådet. Konkret drejede det sig om et...