Danske Patienter til Medicinrådet: Indfør livskvalitet som effektmål Livskvalitet bør ifølge patientorganisationen Danske Patienter veje lige så tungt som effekter for overlevelse, når Medicinrådet skal vurdere, om et nyt præparat skal tilbydes til danske patienter.

Medicinrådet bør vægte patienternes livskvalitet lige så tungt som effekter på overlevelse, når det skal vurdere, om lægemidlet skal godkendes til standardbehandling på hospitalerne. Det skriver Danske Patienter i sit høringssvar på Medicinrådets udkast til en revision af sine vurderingsprincipper.

Den parameter, der sat op imod hvor dyrt lægemidlet er regnes i QALYer andre steder i verden, har det danske prioriteringsinstitut hidtil valgt at se bort fra.

»Dengang Medicinrådet blev oprettet var der meget debat om Norges og Englands måde at bruge Qualys på: som beslutningsgrundlag til at sige ja og nej til et lægemiddel,« siger Danske Patienters direktør Morten Freil. Han peger på, at QALYs dengang blev symbolet på det dårlige i prioriteringsmodeller, fordi man havde en fast grænse for, hvad et lægemiddel måtte koste. Sneg prisen sig op over en vis beløbsgrænse i forhold til kvalitetsjusteret leveår, blev lægemiddel droppet.

»Men det, at man tog det helt ud af den danske model, QALYs, var i virkeligheden en stor misforståelse i forhold til, hvad vores kritik dengang gik på. Kritikken fra os gik meget på den meget rigide og håndfaste brug af QALYs. Men det er jo ikke det samme som at sige, at livskvalitet ikke skal være en væsentlig del af et beslutningsgrundlag til at sige, hvor meget bidrager den her medicin til at skabe god livskvalitet for patienter,« siger han.

DM: Når et organ opererer med et begreb, som er en matematisk størrelse, vil det så ikke automatisk altid komme til at operere med en fast grænseværdi, hvor alt, der overstiger grænsen, ryger ud?

»Ja, det er jo netop det, man har gjort i de andre lande. Men Medicinrådet vil efter vores overbevisning sagtens kunne inddrage livskvalitet i vurderingen efter samme principper, som det vurderer de øvrige faktorer som overlevelse, som også langt hen ad vejen baseres på kvalitative skøn,« siger Morten Freil og pointerer, at det er som om myndigheder såvel som den almene befolkning har en forestilling om, at det er ren faglighed, der i dag lægger til grund for de beslutninger, Medicinrådet tager.

»Men lige så snart man har sagt at et lægemiddel har en effekt og evidensgrad, er Medicinrådets videre arbejde politisk set i forhold til, at der i sidste ende ikke er nogen grænse i Danmark. Hvorfor skal livskvalitet ikke være en del af det, når Medicinrådets arbejde i forvejen er kvalitativt?« siger han og fortsætter:

»Livskvalitet bør være en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, om den medicin, der kommer på markedet, rent faktisk bidrager til bedre livskvalitet end gældende standardbehandling.«

Skriv kommentar