Amgros og Janssen afviser at have indgået kritisabel rabataftale
»Vi er meget enige med selskabet i, at der skal være en fortrolighed mellem patient og læge. Det forhold skal industrien ikke blandes ind i,« siger Flemming Sonne, der afviser Dansk Hæmatologisk Selskabs kritik som misforstået.Foto: Joachim Rode

Amgros og Janssen afviser at have indgået kritisabel rabataftale Både hospitalernes indkøbscentral Amgros og virksomheden bag Darzalex til kræftmidlet Daratumumab afviser at have indgået en rabataftale på den form, som Dansk Hæmatologisk Selskab kritiserer i sin årsrapport. Det må være en misforståelse, siger de.  

Hospitalernes indkøbscentral Amgros har ikke indgået en aftale, ‘der betinger en rabat med, at lægemiddelproducenten Janssen modtager forbrugsdata fra landets hæmatologiske afdelinger i form af køb, initialer og alder for den behandlede patient samt datoer for hver brugt dosis.’

Det skriver Amgros til Dagens Pharma som en reaktion på, at Dansk Hæmatologisk Selskab har kritiseret Amgros for at have indgået en sådan aftale i sin årsberetning, som Dagens Pharma beskrev i går.

»Den aftale, Amgros har indgået, indebærer, at afdelingerne registrerer alder og dosis på patienterne. De oplysninger bruger vi alene til at beregne den pris, Amgros skal betale for lægemidlet,« udtaler Amgros direktør Flemming Sonne, der forklarer, at oplysningerne bliver hos den enkelte afdeling og i Amgros.

»Det har aldrig været på tale, at det pågældende firma skulle have adgang til disse oplysninger. Og det har de heller ikke fået. De oplysninger, industrien kan få med den nye aftale rækker ikke ud over de forbrugsdata, de allerede kan få fra DLI under Lif,« skriver han og nævner, at Amgros løbende udvikler sine aftaler og prøver at være lydhøre over for alle de ønsker, der måtte være.

»Der er mange interesser og hensyn, vi skal tage, når vi indgår aftaler. Der er patienterne, der er sygehusapotekerne, der er afdelingerne, der er regionerne og der er leverandørerne. Derfor lytter vi til alle, og derfor laver vi løbende pilotprojekter. I hele den udviklingsfase snakker vi med de forskellige interessenter,« siger Flemming Sonne og pointerer, at Amgros også har haft flere møder med Dansk Hæmatologisk Selskab og lyttet til dets indvendinger undervejs.

»Men selskabet har i mellemtiden fået ny formand, og derfor har vi nu også kontaktet ham og sat ham ind i sagens rette sammenhæng,« skriver han.

»Vi er meget enige med selskabet i, at der skal være en fortrolighed mellem patient og læge. Det forhold skal industrien ikke blandes ind i,« siger han.

Lægemiddelproducenten Jannsen afviser også, at der skulle være indgået en sådan aftale.

»Vi har indgået en rabataftale med Amgros. For at kunne udregne rabatten har vi brug for aggregerede nationale patient-tal. Det vil sige, at vi modtager ét totalt tal for hele Danmark; der er ikke tale om hverken hospitals- eller personspecifikke data,« siger Inger Sandberg, Public Affairs Lead for Janssen Danmark.

 

Skriv kommentar