Ny immunterapi viser effekt hos flere patienter med lungekræft Kræftmidlet Tecentriq kan gavne patienter med fremskreden lungekræft uanset andel af PD-L1 positive tumorer.

Behandling med det immunterapeutiske lægemiddel Tecentriq (atezolizumab) har effekt som andenlinjebehandling af patienter med fremskreden lungekræft. Det viser resultater fra et nyt studie, som er blevet præsenteret på ESMO-kongressen i København. I studiet blev 1.225 patienter med tidligere behandlet ikke-småcellet lungekræft randomiseret til behandling med enten Tecentriq eller docetaxel. I studiet blev patienterne fordelt i forhold til andelen af PD-L1 positive tumorer, men patienter med lav andel af PD-L1 positive tumorer blev ikke udelukket. Den indledende analyse af data fra...