Tecentriq godkendt som førstelinjebehandling ved lungekræft

EU-kommissionen har godkendt Roches Tecentriq som førstelinjebehandling til visse patienter med metastaserende ikke-småcellet lungekræft. Det skriver PharmaTimes. Specifikt er Tecentriq godkendt som førstelinjebehandling til den del af patientgruppen, der har høj PD-L1-ekspression, men uden EGFR eller ALK. Godkendelsen sker på baggrund af data fra et klinisk fase 3-forsøg med midlet. I forsøget forlængede behandlingen med Tecentriq overlevelsen med 7,1 måneder blandt patienter med høj PD-L1-ekspression sammenlignet med kemoterapi. Kilde: PharmaTimes