Medicinrådet anbefaler dyr CAR-T-celleterapi Høje omkostninger, men potentiale til betydelig forbedring af overlevelsen hos en patientgruppe med meget ringe overlevelse medvirker til Medicinrådets anbefaling af Kymriah.

Medicinrådet har på sit møde onsdag godkendt en anbefaling af Kymriah (tisagenlecleucel) (pdf.) som mulig standardbehandling til børn og unge op til 25 år med B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL), der ikke har effekt af anden behandling, har tilbagefald af sygdommen efter stamcelletransplantation, eller har andet eller senere tilbagefald. Kymriah er en potentielt helbredende behandling, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement