Tea Egeskov Thomsen
»En netop nedsat sundhedsstrukturkommission, der har til opgave at undersøge, hvordan man bedre kan indfri potentialet for øget brug af data og inddragelse af private aktører i sundhedsvæsenet,« mener direktør i MSD Danmark, Tea Egeskov Thomsen.Foto: MSD Danmark

Industrien kan være datapartner for sundhedssektoren Når ny medicin bliver tilgængelig verden over, er der et underliggende samarbejde mellem private firmaer, offentlig forskning samt myndigheder og systemer. Lad os dyrke det samarbejde endnu mere, skriver direktør fra MSD Danmark.

Vi har hørt det hele før: 

En aldrende befolkning, multisyge danskere i hundredtusindvis, personaleflugt fra sundhedssektoren og stigende ventelister.

Problemerne synes at hobe sig op for vores sundhedsvæsen. Arbejdet, der ligger forude, er massivt og der er lang vej, før vi kan afblæse krisen i det danske sundhedsvæsen.

Men med det nuværende politiske fokus, den netop nedsatte Sundhedsstrukturkommission og det arbejde, den skal i gang med, er håbet lysegrønt. 

Som sundhedsminister Sophie Løhde (V) sagde på pressemødet, hvor kommissionen blev præsenteret: 

Udover kommunernes styreform og geografiske grænser og skatteudskrivningsretten er der ‘ingen hellige køer’.

Vi er mere end leverandører

Dermed er ingen områder fredet. Derfor er det vores forhåbning, at man ser fordelen i at trække på alle de løsninger, kompetencer og ressourcer, som det danske samfund har til rådighed. 

En af dem er medicinalindustrien, der fortsat er en af de stærkeste brancher målt på blandt andet beskæftigelse, investering i forskning og produktivitet.

Alt sammen, noget der over det sidste årti, har gjort Danmark 40 milliarder kroner rigere.

Der er fortsat en opfattelse af, at medicinalindustrien bare producerer og leverer medicin. Men i branchen ser vi os selv som mere end det.

Vi ser os selv som en samarbejdspartner for myndigheder, organisationer og andre interessenter. 

En partner, som kan bruges til mere end bare at levere medicin til hospitalernes hylder, og som bidrager til arbejdet med at skabe et bæredygtigt og robust sundhedsvæsen.

Lad os løfte en del af databyrden

Helt konkret kan vi som international medicinalvirksomhed bidrage med data.

Gennem stærke internationale netværk har vi adgang til data, der rækker langt ud over de produkter, vi leverer til det danske sundhedssystem.

Ved at indhente data fra andre regioner sammenlignelige med vores, kan vi for eksempel byde ind med scenariemodelleringer og fremskrivninger på forskellige sygdomsområder samt  effekter af forskellige infrastrukturmodeller.

Hvad betyder det for eksempel for vaccinetilslutningen i de lande, hvor man har vaccination på skoler eller på apoteker?

Hvordan ser data ud for forskellige hjemmebehandlingsmodeller? 

Hvilke sygdomsbyrder, kan vi forvente, vil stige eller falde ved forskellige forebyggende greb, og hvad er eksempelvis den afsmittende effekt på antibiotikaforbruget? 

Etiske standarder

Dette er eksempler på områder som industrien gerne bidrager til at belyse, så vi kan få det bedst mulige datagrundlag for at træffe beslutninger til gavn for fremtidens sundhedsvæsen.

Og ja, man kan stole på data fra industrien, hvor vi har høje etiske standarder, og hvor vi i vores dataindsamling, datasæt og datakilder i øvrigt følger alle best practice-procedurer og er underlagt peer review

Modellen med at lade industrien løfte en del af byrden ved at levere datafundamentet for forskellige analyser til gavn for det offentlige sundhedsvæsen har vi i øvrigt allerede i Medicinrådet, hvor det er normal procedure, at industrien leverer en datapakke baseret på peer-reviewed data fra eksterne miljøer.

Denne datapakke kan Medicinrådet granske, stille spørgsmål til og bede om eventuelt uddybende data, indtil de mener, de har et komplet grundlag for at træffe beslutninger, som har indflydelse for patienterne på de danske hospitaler.

Politisk prioritering af samarbejde på tværs af sektorer

Der sker meget lige nu:

En netop nedsat sundhedsstrukturkommission, der har til opgave at undersøge, hvordan man bedre kan indfri potentialet for øget brug af data og inddragelse af private aktører i sundhedsvæsenet.

I denne valgperiode får vi ifølge regeringsgrundlaget desuden et nyt nationalt tværgående prioriteringsråd, der skal sikre mest sundhed for pengene, og i 2024 får vi en ny life science-strategi.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) er allerede i fuld gang med at indsamle viden fra industrien. Det er utrolig positivt, at et af regeringens kernepunkter er samarbejde med private aktører,  herunder medicinalindustrien.

Vi er klar

Vi håber, at et af fokuspunkterne for arbejdet i alle tre initiativer vil være at skabe rammerne for, at industrien i højere grad kan sættes i spil som en partner 

Der findes allerede masser af succesfulde erfaringer med offentlig-private samarbejder.

Når ny medicin bliver gjort tilgængelig for patienter verden over, er hele fundamentet jo netop et succesfuldt samarbejde mellem de private medicinalvirksomheder, offentlig forskning samt myndigheder og systemer.

Men hvis vi virkelig vil bringe alle kompetencer i spil og forløse det fulde potentiale, stiller vi os gerne til rådighed.

Det kræver dog i første omgang, at de relevante aktører starter med at se os som en partner og ressource i arbejdet med at skabe et velfungerende og bæredygtigt sundhedsvæsen, der rækker langt ud over de produkter, vi producerer og leverer.

Vi står klar til at løfte en del af arbejdet, hvor det giver mening.

Skriv kommentar