Haarder holder fast i upopulær ændring af tilskudsregler

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) luftede i december et forslag til en ændring af reglerne for medicintilskud, så patienterne får samme beløb, uanset om de vælger et dyrt eller billigt lægemiddel. Forslaget er stadig på tegnebrættet i ministeriet, men skal det realiseres, kræver det en ændring af sundhedsloven, og hverken lægemiddelindustrien eller lægerne bakker op.

I et interview med Fokusmagasinet kom sundhedsministeren med den overraskende melding, at han fremover vil lade medicintilskuddet følge patienten i stedet for præparatet. På den måde vil patienterne få frihed til at købe et dyrere præparat.

»Vi giver patienten den valgmulighed, og vi forventer, at lægerne informerer og støtter patienten i valget. De fleste vil nok følge lægens anbefaling om den billigste medicin, men nu vil patienter, der af en eller anden grund ønsker den dyrere medicin også få del i tilskuddet,« forklarede Bertel Haarder.

I dag er han ikke parat til at kommentere forslaget yderligere og vil heller ikke oplyse, hvornår han forventer at komme med et mere konkret udspil. Men han har bedt Lægemiddelstyrelsen om at komme med et udkast til den ændring i sundhedsloven, der kræves for at kunne give medicintilskud til den enkelte patient i stedet for det enkelte præparat. Det betyder, at en ændring af medicintilskudsreglerne først kan ske, hvis en revideret sundhedslov bliver stemt igennem i Folketinget.

For et par måneder siden bad Bertel Haarder styrelsen om at levere en analyse af mulighederne for at få ændret medicintilskudsreglerne, og styrelsen foreslog en række modeller for en ny medicintilskudsordning. Det er endnu uvist, hvilken model Bertel Haarder satser på.

Skal skabe vækst
Bertel Haarders udspil skal ses i sammenhæng med en række andre vækstfremmende initiativer, sundhedsministeren her i foråret har præsenteret i ’sund vækst’-pakken. En ændring af medicintilskudsreglerne ville kunne give medicinalvirksomheder en bedre chance for at sælge nye lægemidler, selvom der findes et billigere, ældre substitutionspræparat eller analogt præparat på markedet til samme indikationsområde. På den måde kan en ændring af medicintilskudsreglerne være med til at øge incitamentet for industrien til at investere i udviklingen af nye lægemidler.

Men selvom tanken om at støtte den innovative industri er god, er sundhedsministerens forslag ikke løsningen, mener lægemiddelindustriens brancheforening LIF. Ifølge vicedirektør Henrik Vestergaard kan forslaget ikke løse det problem, at medicinalvirksomhederne mister alle muligheder for tilskud, når et bestemt præparat løber ud af patent og et billigere generisk præparat kommer på markedet. Ofte koster den generiske medicin måske kun en tiendedel af originalpræparatet, og derfor er det urealistisk, at patienterne vil betale de sidste ni tiendedele for at få et andet præparat end det billigste.

»Grundidéen med medicintilskud er, at læger og patienter ikke behøver at fravælge nogen medicin af økonomiske årsager. Sundhedsministerens forslag til en ændring er kun symbolsk og hjælper intet, fordi det kun flytter tilskuddet marginalt. Derfor vil det ikke hjælpe patienterne til at få de mest innovative lægemidler,« siger Henrik Vestergaard.

Han mener, at løsningen er at give klausuleret tilskud til flere præparater, så lægerne har muligheden for at vælge et alternativ, hvis patienten har mest gavn af en anden type medicin end den billigste.

»Man skal anerkende, at nogle patienter responderer bedre på et andet præparat end det billigste. Derfor bør man vise større tillid til lægernes evne til at vælge medicin og i stedet styre medicinforbruget gennem rekommandationslister for, hvilke præparater lægerne som hovedregel bør vælge,« siger Henrik Vestergaard.

Lægens ansvar at vælge middel
Heller ikke lægerne er begejstrede for Bertel Haarders idé med at lade patienterne selv vælge. Det fortæller Yves Sales, som er formand for Lægeforeningen lægemiddel- og medicoudvalg. Han har ikke hørt noget fra Bertel Haarder, siden han udtalte sig til Fokusmagasinet, og håber, at forslaget bliver forkastet igen.

»Det kan lyde besnærende, men det risikerer at skabe usikkerhed hos både patienter og læger og dermed skade mere, end det gavner. Det er lægens ansvar at ordinere det rigtige lægemiddel, men hvem har ansvaret, hvis en patient kan gå på apoteket og frit vælge et præparat med et andet indholdsstof, end det lægen har ordineret, og uden at lægen bliver orienteret om det? Det nye forslag er i strid med vores principper om rationel farmakoterapi, som skal sikre patienten de mest effektive lægemidler med de færreste bivirkninger til den laveste pris,« siger Yves Sales.

Han mener ikke, at det giver mening at give mere frihed i valg af præparater til patienterne og lægerne for at fremme industriens interesser. Ifølge Yves Sales er det tilstrækkelig frihed, at lægerne allerede i dag kan søge om enkelttilskud, hvis de vurderer, at patienten har behov for et lægemiddel, som ikke er det billigste.

Skriv kommentar