Mads Ravnborg

Flere muligheder komplicerer valget af medicin

Antallet af lægemidler til behandling af multipel sclerose er steget fra fire til ti inden for de sidste otte år. De mange nye lægemidler til behandling af multipel sclerose har øget neurologernes mulighed for at behandle de patienter, der ikke havde gavn af førstelinjebehandlingen. Men den hastige vækst i antallet af tilgængelige lægemidler har også været med til at komplicere valget af medicin, mener Mads Ravnborg, der er ledende overlæge på neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

»Valget af medicin har bevæget sig fra det relativt enkle til det mere komplicerede.

I 1996 kom beta-interferon til behandling af attakvis sclerose. Det var det bedste, vi havde dengang. Men mange patienter udviklede antistoffer, og efter et års behandling havde beta-interferon tabt effekten hos 25 pct. af patienterne. Så kom de andre interferoner, og valget mellem dem blev hurtigt en krig på detaljer. Tysabri brød de gamle grænser for, hvor en effekt på reduktionen af antal attakker, som kunne opnås, men valgmulighederne var fortsat ikke så store. Virkede de andre midler ikke, fik patienterne Tysabri,« siger Mads Ravnborg, der mener, at de nye behandlingsmuligheder også rejser væsentlige spørgsmål, som foreløbig står ubesvarede.

»Det bliver mere kompliceret fremover at vælge den rette medicin. Nu har vi så mange midler, som virker stærkere. Men vores viden om, hvordan patienterne vil reagere på f.eks. behandlingsskift, er begrænset. Her i efteråret får vi Aubagio til tabletbehandling, og selv om det umiddelbart ser uskadeligt ud, er det et middel som virker immunsupprimerende, hvor et immunmodulerende middel vil være at foretrække. Vi får også Lemtrada til infusionsbehandling, hvor effekten ser ud til at holde op til fem år – måske endda længere, men vi ved det ikke. Der vil formodentlig blive behov for en revision af behandlingsvejledningerne, men det skal diskuteres i de neurologiske afdelingers fælles MS-gruppe,« siger Mads Ravnborg.

Ud over de rent faglige vurderinger af de bedst egnede lægemidler til behandling af MS, spiller regionernes RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, også en væsentlig rolle for valget. Ifølge Mads Ravnborg er der i RADS-regi overvejelser om at sidestille alle typer interferon, og det vil i så fald øge risikoen for, at neurologerne påtvinges et middel, de ikke ønsker at bruge. Det vil føre til protester, mener Mads Ravnborg:

»Vi vil gerne have lov til at fastholde det faglige, højt specialiserede valg af behandling, uden at blive styret udefra – den appel vil vi sende videre til myndighederne,« siger han.

Skriv kommentar