Leo Pharma får EMA-anbefaling til nyt psoriasismiddel Komite for humane lægemidler anbefaler, at Leo Pharma får markedsføringstilladelse til Kyntheum, som er beregnet til moderat til svær plaque psoriasis.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler CHMP anbefaler, at Leo Pharma får markedsføringstilladelse til lægemidlet Kyntheum til behandling af psoriasis. Kyntheum vil være tilgængelig som en 210 mg injektion, og det aktive stof er brodalumab, som er en interleukin-inhibitor. Brodalumab er et rekombinant, humant monoklonalt immunglobulin antistof, som virker ved at blokere for […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement