Astrid Krag puster liv i undersøgelse af lægers samarbejde med industrien

Arbejdsgruppe går videre med den undersøgelse af samarbejdet med medico- og medicinalindustrien, som Bertel Haarder satte i værk.