Amgros sparer regionerne for tre mia. kr. Flere differentierede udbud, mere strategisk overvågning af markedet og tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og regionerne. Det er nogle af årsagerne til, at det i 2017 lykkedes for Amgros at spare regionerne for mere end tre mia. kr.

Regionernes lægemiddelorganisation Amgros har i  2017 sparet regionerne for 3,1 mia. kr. Besparelsen er opnået ved mere strategisk overvågning af markedet, tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og regionerne samt en satsning på en bredere vifte af udbud. Det kan f.eks. være korte forløb for biosimilære lægemidler eller forskellige rabataftaler for lægemidler med stor omsætning. Den samlede rabatprocent er det forgangne år steget fra  26,3 til 27,15 pct., hvilket Amgros betegner som ‘historisk højt’.

Da rabatten er steget med 13,5 pct. fra 2,771 til 3,146 mia. kr. og omsætningen er steget med 8,4 pct. er rabatten steget mere end omsætningen.

Sophie Hæstorp Andersen (A), bestyrelsesformand for Amgros og formand for Region Hovedstaden, er godt tilfreds med det opnåede resultat.

»Som regionernes lægemiddelorganisation er Amgros sat i verden for at skabe forudsætninger for mere sundhed. Med en samlet besparelse for regionerne på tre mia. kr. lever organisationen i den grad op til sin egen vision. Det kan Amgros være stolte af og regionerne glade for,« udtaler Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

Til Dagens Medicin pointerer hun, at de mange penge falder på et tørt sted i et sundhedsvæsen, som hele tiden skal yde mere.

»Besparelsen er et udtryk for, at vi i bestyrelsen har arbejdet meget målrettet med at kigge på forskellige former for udbud og også, hvordan man kan sikre at spare penge samtidigt med, at man har en høj forsyningssikkerhed,« siger hun og uddyber, at bestyrelsen i samarbejde med danske regioner fik KPMG til at belyse, hvad Amgros mere specifikt kunne gøre for at blive en bedre indkøber.

Her rådede KPMG Amgros til at se på nogle lidt andre udbudsmodeller, siger hun.  

Besparelserne bunder dog også i, at sygehusapotekerne i højere grad har implementeret de indgåede aftaler med leverandørerne, samt regionernes indsats med at efterleve anbefalinger fra det tidligere RADS, nuværende Medicinråd.

»Det betyder, at vi i regionerne er blevet meget bedre til, når der kommer en kæmpe besparelse på nogle biosimilære lægemidler, at sige ja i samtlige fem regioner til at få skiftet patienterne fra de dyre til de billige lægemidler,« fortæller hun.

Flere planer for besparelser

Dagens Medicin: Hvad kommer der til at ske i 2018?

»Mit indtryk er, at det er et sisyfosarbejde at sikre, at vi hvert år opnår betydelige besparelser. Det er hårdt arbejde at blive ved med at gøre sig endnu bedre. Vi har bl.a. erkendt, at lægemidler paradoksalt nok kan blive så billige, at det pludselig bliver uinteressant eller sårbart for producenterne at have dem. Og de paradokser er vi ved at kigge på,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Én af planerne er i højere grad at købe til lager eller at samarbejde med andre om at komme ind. En anden er at iværksætte flere samarbejder med nogle af de nordiske lande med henblik på at lave fælles udbud på nogle områder – især Norge.

»I Danmark har vi gode erfaringer med også at købe lægemidler ind til Færøerne og Grønland. Så det kunne være oplagt at samarbejde med andre som Island eller Norge for at se, om vi kunne lave fælles indkøb der. Men det kræver, at det ikke kun er os, der ønsker det – de skal også ønske det,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Flemming Somme, administrerende direktør i Amgros, peger på, at det er en svær opgave at opnå betydelige besparelser.  

»Det er en balancegang. Vi kan ikke presse citronen i en sådan grad, at vi går for meget på kompromis i forhold til for ringe lægemidler eller for ustabile leveringer. Så nogle gange er vi nødt til at vælge noget, der er bedre end det billigste,« siger Flemming Sonne og forklarer, at der er stor forskel på at forhandle pris i den indledende fase, hvor et produkt skal ind på markedet og i den afsluttende fase, hvor et gammelt produkt skal holdes på markedet. Her gælder det om at fastholde engagementet fra de få firmaer, der fortsat markedsfører produktet.

Skriv kommentar