Regioner vil udpege formænd til fagudvalg under Medicinrådet
»Det er uholdbart, hvis Medicinrådets arbejde forsinkes, fordi der ikke er en formand for et fagudvalg, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regioner vil udpege formænd til fagudvalg under Medicinrådet Danske Regioner siger ja til forslag fra Medicinrådet, der i særlige tilfælde skal give regionerne mulighed for at udpege formænd for fagudvalg.

Danske Regioners bestyrelse bakker op om et forslag fra Medicinrådet, som skal hjælpe til at løse problemer med at finde formænd til fagudvalg under Medicinrådet.

Medicinrådet har haft vanskeligheder med at få udpeget formænd til en række fagudvalg, fordi Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) ikke har kunnet finde specialister, der har ønsket at påtage opgaven. Det har betydet, at Medicinrådet i nogle tilfælde har haft problemer med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Danske Regioners bestyrelse har derfor drøftet en redegørelse med løsningsforslag udarbejdet af Medicinrådet, hvor et af forslagene går ud på, at regionerne i særlige tilfælde får mulighed for at indstille formænd.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, understreger, at det fortsat er målet, at LVS udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne have muligheden for at udpege en fagudvalgsformand.

»Det er uholdbart, hvis Medicinrådets arbejde forsinkes, fordi der ikke er en formand for et fagudvalg. Derfor imødekommer vi Medicinrådets forslag om, at regionerne undtagelsesvist får mulighed for at udpege en formand for et fagudvalg. Men vi vil selvfølgelig helst have, at LVS er i stand til selv at finde formændene,« siger han i kommentar på Danske Regioners hjemmeside.

Forslaget fra Medicinrådet er tidligere blevet kritiseret af Henrik Ullum, formand for LVS. Han mener, at forslaget vil bringer Medicinrådet tættere på regionerne, hvilket har været et af kritikpunkterne til den oprindelige model for Medicinrådet. Han mener, og at det vil sænke formændenes kvalitet og true deres uafhængighed, hvis de bliver udpeget af regioner i stedet for LVS.

»Den nuværende model sikrer dels en høj faglighed, dels en høj faglig legitimitet og forankring. Frivilligheden gør også, at det er de fagfolk, der har lyst til at stå på mål for Medicinrådets arbejde, der melder sig,« siger Henrik Ullum.

Ud over at give regionerne mulighed for at udpege fagudvalgsformænd, har Danske Regioners bestyrelsen også besluttet, at Medicinrådet skal have mulighed for, at indføre en kortere proces for vurdering af nye lægemidler, når rådet og ansøger er enige om, at et nyt produkt kan sidestilles med et eksisterende lægemiddel. Omvendt får Medicinrådet også mulighed for at forlænge sagsbehandlingstiden med et udvidet ’clock-stop’.

Det forslag har mødt hård kritik af Lægemiddelindustriforeningens administrerende direktør Ida Sofie Jensen, der kalder det udvidede ’clock-stop’ or »uacceptabelt«.

»Det er et elastik i metermål. Så er der jo slet ingen grænser for hvor lang tid, der kan gå før et nyt lægemiddel er blevet godkendt,« siger hun.

Danske Regioner pointerer, at der skal udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvornår der kan foretages et sådant ’clock-stop’, og regionerne vil indlede en dialog med Medicinrådet for at afklare, hvordan en forlængelse ud over 12 uger kan begrænses til ganske særlige tilfælde.

Skriv kommentar