Omfanget af habilitetsproblemer i Medicinrådets fagudvalg er ukendt Medlemmer af et større antal hvilende fagudvalg får først vurderet deres habilitet, når konkrete sager skal vurderes. Hvis det udløser et behov for at finde nye formænd og udvalgsmedlemmer, kan det forsinke ansøgninger om vurderinger af lægemidler.

Omfanget af habilitetsproblemer for de personer, der skal indgå i Medicinrådets fagudvalg, er i stort omfang ukendt. Det skyldes, at et større antal af de fagudvalg, som det nyetablerede Medicinråd har overtaget fra RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, fortsat er hvilende udvalg. Ud af 41 fagudvalg, som Medicinrådet overtog fra RADS, er fem […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement