Anne Estrup
Anne Estrup Olesen, nytiltrådt professor i farmakologi, fortæller, at industrien kan gøre noget selv for at reducere, at der sker fejl, når patienterne tager deres medicin.

Nytiltrådt professor: Sådan kan industrien reducere medicinfejl Industrien kan optimere effekten af deres medicin og være med til at reducere antallet af utilsigtede hændelser. Det fortæller Anne Estrup Olesen, nytiltrådt professor i farmakologi på Aalborg Universitet.

Det lyder indlysende, at den rigtige patient skal have den rigtige medicin, men alligevel kan det være en udfordring. Den samme medicin kan nemlig påvirke patienter forskelligt. Det fortæller Anne Estrup Olesen, nytiltrådt professor på Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital, som netop skal forske i, hvordan man sikrer den rigtige dosis og lægemiddel til den enkelte patient. »Det handler om, at vi skal bruge den rigtige medicin til de rette patienter og sørge for, at...