Medicinrådet vender tomlen op til venetoclax og patisiran
Udover at anbefale to lægemidler besluttede Steen Werner Hansen og de øvrige rådsmedlemmer at sætte syv nye behandlingsvejledninger i gang på dagens rådsmøde.

Medicinrådet vender tomlen op til venetoclax og patisiran På onsdagens rådsmøde anbefalede Medicinrådet venetoclax i kombination med rituximab i førstelinje til behandling mod leukæmi samt patisiran til patienter med arvelig transthyretinmedieret amyloidose, men afviste isatuximab til behandling af patienter med knoglemarvskræft

Medicinrådet løfter onsdag eftermiddag sløret for to nye anbefalingerne og en afvisning.

På sin hjemmeside oplyser rådet, at det anbefaler venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CCL) med del17p/TP53.

Medicinrådet anbefaler Abbvies venetoclax i kombination med obinutuzumab, da behandlingen ifølge rådet samlet set ser ud til at være på niveau med den nuværende standardbehandling med ibrutinib.

Det oplyses, at prisen på kombinationsbehandlingen lavere end omkostningerne til ibrutinib.

Medicinrådet anbefaler dog ikke venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi uden del17p/TP53, da behandlingen er forbundet med højere omkostninger end kemoimmunterapi.

»Derfor vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets dokumenterede effekt og omkostningerne forbundet med behandlingen,« skriver Medicinrådet i sin anbefaling.

Først nej, så ja

I oktober vurderede Medicinrådet, at Alnylams patisiran ikke skulle anbefales til patienter med den sjældne og arvelige transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2, fordi omkostningerne til lægemidlet ville være for høje, men det har man lavet om på nu.

Medicinrådet tog i dag også varmt i mod patisiran til patienter med arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.

Amyloidose livstruende og invaliderende proteinaflejringssygdom, som ifølge Medicinrådet skyldes forandringer i det gen, der koder for dannelsen af proteinet transthyretin (TTR).

Medicinrådet skriver, at patienter med sygdommen oplever tiltagende føleforstyrrelser og tab af muskelkraft og taber derfor efterhånden evnen til at gå selv og til at klare dagligdagens aktiviteter.

Medicinrådet anbefaler patisiran, fordi det samlet set har stor merværdi, hvilket vil sige, at det er bedre for patienterne end ingen behandling.

Inden dagens rådsmøde havde Alnylams tilbudt patisiran med en større rabat, end der forelå i september og oktober, men rådet vil ikke nævne, hvor stor rabatten er.

Formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen er tilfreds med sagens udfald:

»Vi er tilfredse med at kunne anbefale et lægemiddel, der ser ud til at kunne forbedre og forlænge livet for patienter med denne sjældne sygdom samtidig med, at prisen ikke længere er uforholdsmæssig høj,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Medicinrådet oplyser, at den officielle listepris for den samlede behandling ligger for en gennemsnitlig patient på omtrent 20 millioner kroner.

Kun 10-20 om året

Medicinrådet anbefalede ikke Sanofis isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har gennemgået mindst to behandlingsforløb for sygdommen.

Ifølge Medicinrådet var data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kunne udtale sig sikkert om lægemidlet, og behandlingen er dyrere end den behandling, patienterne bliver tilbudt i dag.

Medicinrådet oplyser, at det vil koste ca. 1,3 millioner kroner mere at behandle én patient med isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason end med den behandling, man bruger i dag.

»Når den højere pris sammenholdes med den usikre effekt, er udgifterne forbundet med behandlingen derfor for høje.«

»Der er ikke evidens for hele patientpopulationen, kun for patienter, som vurderes at kunne behandles med et CD38-antistof (isatuximab og daratumumab). I dansk praksis vil dette kun omfatte ca. 10-20 patienter årligt. Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason med den behandling, man bruger i dag, er meget lav. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen,« skriver Medicinrådet i sin anbefaling.

Nye behandlingsvejledninger

På dagens rådsmøde besluttede Medicinrådet desuden at sætte syv nye behandlingsvejledninger i gang.

Der er tale om behandlingsvejledninger indenfor anti-HER2 brystkræft, astma hos børn og unge, attakvis multipel sklerose, kræft i tyk- og endetarm, kronisk leddegigt og psoriasisartrit (psoriasis-gigt).

Udarbejdelse af de nye behandlingsvejledninger kommer til baggrund af input fra blandt andre regioner, patientforeninger og lægemiddelproducenter, som Medicinrådet i sommer inviterede til at indsende forslag til nye behandlingsvejledninger, som Medicinrådet ifølge dem bør prioritere at udarbejde.

Rådet har mod 15 forslag og har altså udvalgt syv.

Medicinrådet oplyser, at det dermed er ved at udarbejde i alt 31 behandlingsvejledninger, som ifølge formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, gør stor gavn.

»Medicinrådets behandlingsvejledninger kan to ting. For det første er de en guide til den bedste medicinske behandling af en given sygdom. For det andet kan de være med til at presse priserne på lægemidler ned og dermed frigøre midler til andre patienter,« forklarer han.

Steen Werner Hansen uddyber, hvordan behandlingsvejledningerne kan presse priserne ned.

»Hvis der er flere lige gode medicinske behandlinger af en sygdom, gør vi det, at vi ligestiller dem i vores behandlingsvejledninger. Herefter beder Amgros, der står for udbud og forhandlingerne med lægemiddelfirmaerne, firmaerne bag disse lægemidler om at byde ind med priser på deres produkter. Og den billigste af de lige-gode lægemidler – når man ser på prisen plus de afledte omkostninger ved at indføre det som standardbehandling – bliver så førstevalg,« siger han ifølge Medicinrådet.

Overlæge: Medicinalindustrien svigter deres ansvar over for CLL-patienter

Sundhedsøkonom om Medicinrådet: Der er rum til forbedring

Skriv kommentar