»Man kan ikke være andet en tilfreds med den beslutning. Det er en behandling med god evidens, og som giver en væsentlig overlevelsesfordel, hvilket er det allervigtigste,« siger professor og overlæge på Rigshospitalet Kræftafdeling Bent Ejlertsen.Foto: Rigshospitalet

Medicinrådet anbefaler endelig Enhertu I sidste uge anbefalede Medicinrådet brugen af Enhertu i anden linje til kvinder med HER2-positiv metastatisk brystkræft. Man kan ikke være andet end tilfreds med den beslutning, siger lægelig leder i Dansk Breast Cancer Group (DBCG) Bent Ejlertsen.

Medicinrådet kom på et møde i sidste uge frem til konklusionen at anbefale brugen af Enhertu i anden og efterfølgende linjer til behandling af kvinder med HER2-positiv brystkræft og performancestatus 0 eller 1 uden symptomgivende hjernemetastaser. Tilbage i 2021 valgte Medicinrådet ellers ikke at anbefale Enhertu, men siden da er bevisbyrden for lægemidlets effekt blevet løftet yderligere, og det har fået rådet til at ændre mening. Fra Medicinrådet er den klare konklusion da også, at tiden var inde til at...