Holger Mosbech

Lovende resultater af immunterapi mod husstøvmideallergi

Tre store europæiske multicenterstudier med sammenlagt flere tusinde deltagere med husstøvmideallergi har vist, at behandling med immunterapi reducerer patienternes symptomer, og samtidig mindsker deres behov for supplerende behandling med anden medicin. Overlæge Holger Mosbech fra Allergiklinikken på Gentofte Hospital har deltaget i alle tre studier. »Effektmålet for undersøgelserne har været at undersøge i hvor høj grad anden medicin kan trappes ud, når patienter med husstøvmideallergi behandles med tabletbaseret immunterapi. Effekten af behandlingen ser ud til at hænge sammen med sværhedsgraden...