Koordineret udlevering af medicin gav besparelse på otte mio. kr. Hvis udlevering af vederlagsfri medicin fra sygehusene koordineres nøje med patentudløb, kan det give besparelser på medicinudgifterne, viser pilotprojekt i Region Hovedstaden.

Der kan være besparelser at hente på medicinudgifterne, hvis sygehusene intensiverer koordination og styring af afdelingernes udlevering af vederlagsfri medicin i perioden op til patentudløb.

Det viser resultaterne af et projekt, som Region Hovedstaden har gennemført i forbindelse med patentudløbet på lægemidlet Viread (Tenofovir disoproxil).

Viread anvendes til behandling af hepatitis B og HIV og fik efter patentudløb i efteråret konkurrence fra generiske produkter. Men forud for patentudløbet havde Region Hovedstadens sygehusapotek i tæt samarbejde med leverandørerne og regionens fire infektionsmedicinske afdelinger afprøvet en model, hvor stabile patienter ikke som normalt fik udleveret Viread til seks måneders forbrug i forbindelse med ambulante kontroller på afdelingerne.

Udlevering af den vederlagsfri medicin blev derimod nøje afstemt, så patienterne i perioden op til patentudløbet kun fik udleveret medicin nok til at række frem til 1. oktober 2017, hvor de generiske – og 90 pct. billigere, skulle det vise sig – versioner af Tenofovir disoproxil ville være til rådighed. Patienterne blev samtidig orienteret om årsagen til, at de skulle indkaldes en ekstra gang for at få udleveret deres medicin.

Otte millioner i besparelse

Den koordinerede udlevering af vederlagsfri Viread betød, at Region Hovedstaden opnåede en engangsbesparelse på otte mio. kr., ud over de besparelser, regionen fremover vil få i kraft af den lavere pris på Tenofovir disoproxil. Udgiften til at gennemføre projektet var ca. 150.000 kr. til at aflønne en deltidsansat farmaceut i et halvt år, som skulle udføre de ekstra indkaldelse.

En ekstragevinst ved projektet var, at grossisterne, sygehusapoteket og de infektionsmedicinske afdelinger i regionen inden for en meget kort periode fik nedreguleret og tømt deres lagre af originalproduktet.

Sygehusapoteker i Region Hovedstaden Lars Nielsen forventer derfor, at regionen vil gøre brug af den samme model i forbindelse med kommende patentudløb.

»Modellen egner sig bedst til brug inden for sygdomsområder, hvor afdelingernes praksis er at udlevere medicin til længere perioder, typisk tre måneder eller længere,« siger Lars Nielsen.

Aktuelt er Region Hovedstaden ved at undersøge udleveringspraksis for Humira (adalimumab), som med 110 mio. kr. i omsætning står for den største medicinudgift for et enkelt lægemiddel i regionen. Humira mister patentbeskyttelsen på nogle indikationer omkring 1. november.

»Derfor er vi lige nu i dialog med de reumatologiske-, gastroenterologiske- og dermatologiske afdelinger i regionen, som udleverer Humira. I det omfang deres praksis er at udlevere medicin til f.eks. tre måneders forbrug, vil det formodentlig være relevant at bruge en tilsvarende model, som vi brugte i forbindelse med Viread,« siger Lars Nielsen.

Han forventer, at det vil være aktuelt at bruge modellen med koordineret udlevering af vederlagsfri medicin i forbindelse med en til to årlige patentudløb.

Lars Nielsen præsenterede resultaterne af projektet for de øvrige regioner på januarmødet i forum for tværregional koordination af medicin.

Kommentarer

  1. Ja, selvfølgelig. Godt og praktisk eksempel. Hvorfor betale mere end nødvendigt? Generiske og biosimilære lægemidler er lige så sikre, lige så effektive og af lige så høj kvalitet som de patentbeskyttede. Ellers ville de slet ikke være godkendte og på markedet. Og besparelserne kan jo anvendes andre steder i systemet. Bare klø på!

Skriv kommentar