Julie Brooker er landechef for Jannsen i Danmark, og Henning Langberg er innovationschef på Rigshospitalet.

Kære regering, her er vores erfaringer med et stærkt offentligt-privat partnerskab Sammen er vi på Rigshospitalet, i Janssen og Johnson & Johnson MedTech, i gang med at gøre os de første erfaringer med vores strategiske samarbejde blandt andet om bedre behandling af kræft. Dem deler vi her som input til jeres arbejde i Sundhedsstrukturkommissionen. Offentligt privat-samarbejde ser vi nemlig som en af løsningerne på sundhedsvæsenets alvorlige udfordringer, skriver Julie Brooker og Henning Langberg.

I dag er det offentlige sundhedsvæsen i Danmark ikke skabt til kommercielle samarbejder om sundhed. Men spoler vi et par år tilbage og kigger på vores ageren under corona, ved vi, at når det bliver vanskeligt og vigtigt nok, så kan vi afsøge nye muligheder og finde sammen i offentlige-private løsninger. 

Vores opfordring til regeringen er, at der skal være lettere adgang til sundhedsdata fra hele Danmark og processen med at få adgang skal være hurtigere og smidigere, så vi hurtigere kan komme i mål med nye løsninger

Med de udfordringer vores sundhedsvæsen står midt i, skal noget gøres anderledes. Vi ER i tidsnød. Vi SKAL handle hurtigt. Det er givet, at sundhedsvæsenet ikke er i stand til løse alle udfordringerne på egen hånd. Der er brug for, at vi gør det igen og finder nye måder og områder, offentlige og private partnere kan samarbejde om. Tænk, hvis vi kan arbejde sammen om kræftsygdomme på samme måde, som vi gjorde om coronapandemien?  

Vi læste derfor beskrivelsen af kommissionens opgaver med stor interesse, fordi vi mener, at de store forandringer skal ske helt nede ved sundhedsvæsenets rødder – i dets struktur. Og fra det fundament skal vi lade offentlige-private partnerskaber gro. Så medtag gerne vores erfaringer, når I arbejder videre med jeres opgaver i Sundhedsstrukturkommissionen. 

Patienternes behov sætter retningen

Der var både klapsalver og panderynker, da vi offentliggjorde vores nye partnerskab i oktober sidste år. 

Nogle af bekymringerne gik på, om vi nu samarbejder om det rigtige – forstået som der, hvor behovet er størst, eller kun der, hvor virksomhederne har en kommerciel interesse. Andre var bekymrede for, om små patientgrupper ville blive overset. De bekymringer kan vi allerede nu feje af bordet.

Vores samarbejde hviler på et grundlag af tillid og åbenhed. Omdrejningspunktet er altid klinikernes og patienternes behov, og målsætningen er til alle tider: Bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling. Også for de små patientgrupper med meget individuelle behov. 

F.eks. arbejder vi sammen om avanceret kraniekirurgi til en meget snæver patientgruppe, hvor hospitalets klinikere og virksomhedens eksperter sammen har udviklet 3D-printmodeller af enkelte patienters kranier. Takket være dem, er det lettere for kirurgerne at operere mere præcist, og patienterne får et bedre resultat. Det havde ikke været muligt uden samarbejde. 

Det fælles formål for samarbejdet er jo også at opnå nye indsigter, der skal målrette patientbehandling og samtidig tage kritisk stilling til den behandling, som ikke fungerer. Vi skal på den måde skubbe til hinandens formåen på tværs af vores organisationer ved at åbne dørene – ikke bare på klem for hinanden – men på vid gab.  

God forretning for alle med skræddersyet kræftbehandling

Kræft er en af de helt store udfordringer. 1 ud af 3 danskere rammes af kræft! Derfor vil vi samarbejde om at løse nogle af kræftens gåder. Her bliver sundhedsdata en nøgle. De data, som vi i anonymiseret form indsamler fra mennesker med kræft, kan hjælpe os med at finde ud af, hvorfor noget forebyggelse og behandling virker på nogle patienter – men ikke på andre, så vi fremover kan give præcis den behandling, der virker for det enkelte menneske. 

Sådan undgår vi også at give medicin eller operere patienter, der ikke har gavn af det. Og sådan forbedrer behandlingen og livskvaliteten for den enkelte patient og sparer samfundet penge på ineffektive behandlinger. Derfor er vores opfordring til regeringen, at der skal være lettere adgang til sundhedsdata fra hele Danmark og processen med at få adgang skal være hurtigere og smidigere, så kan vi hurtigere komme i mål med nye løsninger.

Hvad så med virksomhedernes kommercielle interesser, vil I måske spørge? Her er svaret ganske enkelt, at det også er virksomhedernes interesse, at de løsninger, der udvikles, dækker reelle behov og gavner de patienter, der får dem. Det er ikke en god forretning, at patienter får behandlinger, der ikke har den tiltænkte effekt og behandlingsresultat. Når vi sammen udvikler teknologier, udstyr og medicin, rammer vi rigtigt fra starten. Nøgleordet er ‘løsninger’. Vi får alle sammen gavn af gode løsninger, og lige nu har vi mere brug for dem end nogensinde før.

Vi håber vores eksempel vil ændre de bekymrede tanker, der måtte være af, at industrien kun er ude på at tjene penge, og at det offentlige sælger ud af sin sjæl, ved at entrere med den

Nu skal der tages vigtige beslutninger

Som I kan se, har vi allerede gode erfaringer med vores partnerskab. Det er ikke enkelt at etablere sådan et. Tillid og åbenhed både indadtil og udadtil er helt essentielt. Det har vi fået etableret gennem mange års dialog og samarbejde. For at det bliver enklere og hurtigere for andre, vil vi her til sidst bede vores politikere om: 

  • Højt og tydeligt at ville og prioritere det offentlige-private samarbejde. Vi kan kun løse udfordringerne ved at samarbejde. Grundlaget for langsigtede værdiskabende samarbejder er tillid og åbenhed. Her bør politikerne gå forrest og sætte ambitiøse konkrete mål og lægge en strategi og de rammer, der skal til, for at målene nås. 
  • Politikerne bør facilitere rammer for indsamling af erfaringer, der måler og evaluerer de offentlige-private samarbejder – og dele resultaterne – så vi bliver bedre og lærer af hinanden.
  • Interessen fra udlandet er stor – både for vores partnerskab og for mulighederne for at bruge sundhedsdata i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Sådan kan vi skabe en ny eksportvare af viden og modeller, som kan gavne patienter og sundhedsvæsener verden over og også Danmarks økonomi. Derfor er det så vigtigt, at rammevilkårene for partnerskaber er på plads og befordrende for samarbejde. 

Vi stiller os til rådighed for det kommende arbejde og ser frem til at bidrage med vores erfaringer, og til selv at lære endnu mere om, hvordan vi samarbejder bedst til gavn for patienterne.

Skriv kommentar