EMAs sikkerhedskomité anbefaler restriktioner på brugen af sklerosemiddel Risiko for leverskader får EMAs sikkerhedskomité PRAC til at anbefale, at sklerosemidlet Zinbryta begrænses til brug som 3.-4. linjes behandling.

Det europæiske lægemiddelagenturs sikkerhedskomité PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) anbefaler nu, at der indføres yderligere og mere vidtgående restriktioner på brugen af lægemidlet Zinbryta (daclizumab) til behandling af multipel sklerose. Det skriver EMA på sin hjemmeside.

Anbefalingen kommer efter en gennemgang af lægemidlets effekt på leveren. Gennemgangen viser, at behandling med Zinbryta kan give uforudsigelige og potentielt fatale leverskader under behandlingen, og op til seks måneder efter behandling med Zinbryta er afsluttet.

For at reducere sklerosepatienters risiko for leverskader er anbefalingen fra PRAC nu, at de behandlende læger kun udskriver Zinbryta til patienter med attakvis multipel sklerose, hvis disse ikke har haft tilstrækkelig effekt af mindst to andre former for sygdomsmodificerende behandling og ikke kan behandles med andre midler. Derudover skal patientens leverfunktion mindst en gang om måneden undersøges, helst umiddelbart før hver behandling med Zinbryta. Disse kontroller skal fortsættes op til seks måneder efter, behandlingen med Zinbryta er afsluttet.

I de kliniske studier, som lå til grund for godkendelsen af Zinbryta, udviklede 1,7 pct. af de deltagende patienter en alvorlig leverreaktion.

PRAC anbefaler også, at der udleveres en formular til læger og patienter, som skal bruges til at bekræfte, at den behandlende læge har diskuteret risikoen for leverskader med sin patient, og at patienten forstår betydningen af monitorering og undersøgelser for tegn på leverskade.

PRACs anbefalinger er nu overdraget til EMAs komité for humane lægemidler CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), som skal formulere agenturets endelige holdning i sagen.

Skriv kommentar