Regioner vil ikke bruge data fra DAMD

Regionerne vil kun anvende patientdata, hvis disse er indsamlet på lovlig måde. Det har regionerne tilkendegivet i et høringssvar til Kulturministeriets bekendtgørelse, der dikterer, at ulovligt indsamlede helbredsoplysninger fra almen praksis i Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) skal bevares i Rigsarkivet. »Danske Regioner finder det afgørende, at data, som anvendes i sundhedsvæsenet, indsamles på et lovmedholdeligt grundlag. Danske Regioner ser ingen hindringer for en sletning af de ulovligt indsamlede oplysninger i DAMD. I den forbindelse skal det understreges, at regionerne...