Nye retningslinjer opdeler Alzheimers i tre stadier

Symptomerne kan ses allerede mange år, før demensen indtræder, men fortsat mest på forskningsniveau, konkluderer nye amerikanske kriterier for diagnosticering af Alzheimers.

Det er en helt ny og langt mere vidtgående tilgang til sygdommen Alzheimers, der kommer til udtryk i de nye og opdaterede retningslinjer for Alzheimers-diagnostik, som det amerikanske ’National Institute on Aging’ og ’Alzheimer’s Association’ netop har udsendt. Det er første gang i 27 år, at amerikanerne har revideret diagnosekriterierne, som nu dækker sygdommens udvikling over mange år – og ikke kun definerer sygdommen i sit sidste stadie, med hukommelsessvigt.

De nye retningslinjer deler sygdommen op i tre stadier:

[unordered_list style=”green-dot”]

  • Præklinisk: Det er vist, at en patients hjerne kan vise tegn på Alzheimer’ sygdom allerede ti år eller mere, før demensen indtræder, nemlig ved ændringer i hjernen, såsom opbygning af amyloid-beta protein, skader på nerveceller og hjernesvind. Nogle af disse biomarkører kan ses via pet-scanninger og test af spinalvæske. Brugen af biomarkører i Alzheimers-diagnostik hører dog stadig kun hjemme i forskningen, ifølge de nye guidelines.
  • Mild kognitiv svækkelse: En del patienter med mild kognitiv svækkelse vil udvikle Alzheimers, men forskerne kan endnu ikke udpege præcist hvem. Her vil MR-scanninger formentlig komme til at spille en rolle i fremtiden.
  • Alzheimers demens: Sidste stadie af sygdommen, som stadig er mest interessant for læger og patienter ude i klinikken. De nye retningslinjer udvider Alzheimers til andet end svækket hukommelse. Hvis en patient skal lede efter ordene, har svækket syn og følelse af rumlighed, samt nedsat evne til at ræsonnere eller bedømme en situation, kan det være de første symptomer på sygdommen.

[/unordered_list]

[ilink url=”http://www.alzheimersanddementia.org/content/ncg”]Kilde: Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association[/ilink]

[ilink url=”http://wp.dagenspharma.dk/2011/05/laboratorietest-forbedrer-diagnostik-af-alzheimers/” style=”note”]Laboratorietest forbedrer diagnostik af Alzheimers[/ilink]

Skriv kommentar