Ny medicin ventes at flerdoble antal patienter i behandling

Markant mere effektiv behandling af kronisk hepatitis C ventes på markedet i år, og det betyder, at antallet af patienter , som lægerne vil tilbyde medicinsk behandling, vil stige dramatisk i de kommende år.

Årsagen er introduktionen af de nye og langt mere effektive typer medicin, telaprevir og boceprevir. Derfor forventer formanden for Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, professor og ledende overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Sygehus, at antallet af patienter i behandling måske vil blive tidoblet.

»Telaprevir og boceprevir vil klart øge antallet af patienter med kronisk hepatitis C, som lægerne mener bør tilbydes behandling. Den nuværende behandling er bivirkningstung, og når effekten kun er ca. 40 pct., bliver beslutningen en afvejning af effekt og andre faktorer. Men når vi får midler, hvor helbredelsesprocenten er omtrent den dobbelte, er tilskyndelsen til at blive sat i behandling langt større,« siger Henrik Nielsen.

Betydeligt dyrere
De nye midler skal gives som tillægsbehandling, og hvert enkelt behandlingsforløb bliver derfor betydeligt dyrere.

»Men vi øger effekten betragteligt, og på langt sigt vil vi også spare levertransplantationer og mindske antallet af tilfælde af skrumpelever. Samtidig halverer kombinationsbehandlingen med et af de nye midler og de nuværende midler peginterferon alfa-2a og ribavirin behandlingstiden fra 12 til 6 måneder. Det er et stort fremskridt, fordi de gamle midler kan give bivirkninger i form af svære influenzalignende symptomer, depression, træthed, søvnløshed og anæmi,« mener Henrik Nielsen.

Telaprevir og boceprevir er såkaldte proteasehæmmere, som virker ved at blokere for et enzym, som hepatitis C-virusset har brug for for at kunne kopiere sig selv. Boceprevir har i en fase II-undersøgelse med 103 patienter vist en helbredelsesprocent på 75, hvilket var næsten det dobbelte af kontrolgruppens 38 pct. 75 pct. er angiveligt den højeste helbredelsesprocent, som er blevet registreret i en gruppe hepatitis C-patienter.