NICE anbefaler middel mod hepatitis

Lægemidlet Olysio fra Janssen får anbefaling fra National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i et udkast til en ny vejledning fra det britiske prioriteringsinstitut. Instituttet anbefaler, at midlet kan bruges i det britiske sundhedsvæsen til behandling af hepatitis C med genotype 1. Anbefalingen gælder ikke for patienter med hepatitis C med genotype 4, men NICE har bedt Janssen om at levere yderligere dokumentation for denne patientgruppe. Ligeledes mener NICE ikke, at der er tilstrækkelig evidens for at anbefale,...