Forskere advarer om overforbrug af protonpumpehæmmere

Salget af protonpumpehæmmere (PPI) stiger fortsat støt. I primærsektoren er det totale salg af PPI de sidste 10 år således steget med 213 procent. Samtidigt er den gennemsnitlige individuelle mængde indløst PPI steget med 52 procent, så hver medicinforbruger i gennemsnit køber 224 døgndoser PPI på et år. Det fremgår af artiklen ‘behandling med protonpumpehæmmere – forbrugsmønstre, indikatorer og behandlingsvarighed’ i nyhedsbrevet Rationel Farmakoterapi. »Det tyder på, at antallet af langtidsbrugere er stigende,« påpeger ph.d.-studerende Peter Fentz Haastrup og lektor,...