Forsinkede RADS-vejledninger giver rum til uens behandling

Brugen af ny blodfortyndende medicin varierer fra region til region, og de regionale eksperter kommer med forskellige anbefalinger, mens lægerne venter på en vejledning fra RADS.