Fase 3-forsøg med nyt middel mod lungecancer stoppes før tid

Overbevisende gode resultater med lægemidlet Opdivo mod ikke-småcellet lungekræft får Bristol-Myers Squibb til at afslutte sit fase 3-studie før tid og ansøge om at få lægemidlet godkendt til denne indikation.