Lovende resultater af immunterapi til patienter med fremskreden leukæmi

Nye behandlinger, som styrker kroppens egne immunceller til at angribe kræftceller, har vist sikker og vedvarende respons hos patienter, der har sygdomstilbagefald og behandlingsresistent blodkræft. Det viser resultater af en række studier, som er præsenteret lørdag på ASH-kongressen i San Francisco. Opdivo fra Bristol-Myers Squibb er i et studie givet til 23 patienter med tilbagefald eller restsygdom af Hodgkins lymfom. 87 pct. af patienterne havde fortsat sygdomsaktivitet efter tre eller flere tidligere typer behandling, herunder stamcelletransplantation og behandling med brentuximab. Efter...