Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet
Behandling med pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason kan anvendes som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid. Behandlingen bør anvendes efter behandling med enten daratumumab, bortezomib og dexamethason eller tidligere, hvis behandling med daratumumab er kontraindiceret.

Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet Anbefalinger af lægemidler til behandling af knoglemarvskræft, HIV og sjældne knoglemetaboliske sygdomme på Medicinrådets møde onsdag.

  Medicinrådet er på sit møde i går kommet med tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer. Det drejer sig om anbefalinger af pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft, dolutegravir/lamivudin (Davato) til hiv-1-infektion, samt burosumab (Crysvita) til sjældne knoglemetaboliske sygdomme. Samtidig har Medicinrådet godkendt lægemiddelrekommandationer for knoglemarvskræft og anti-HER2 til […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement