Sundhedsministeriet overvejer stor omorganisering

Regeringen er i kølvandet på fyringen af Else Smith gået i gang med at undersøge mulighederne for en ny organisering af blandt andet tilsyns- og lægemiddelområdet. Også Patientombuddet og Statens Seruminstituts opgaver på området skal inddrages i analysen. Det skriver Altinget på baggrund af et notat om en forestående analyse, som Sundhedsministeriet har indledt. Af notatet, som Altinget er i besiddelse af, fremgår det, at ministeriet overvejer, om tilsynsområdet skal udskilles i en selvstændig enhed, ligesom økonomien for det fremtidige...